تو این اپیزود در مورد ریفکتور کردن حرف میزنم. ریفکتور کردن یعنی چی، چرا باید کدمون رو ریفکتور کنیم و قبل از ریفکتور کردن چه کار باید بکنیم

Share | Download

Play this podcast on Podbean App