تو اپیزود سیزدهم در مورد سری جدید پادکست رادیودولوپر حرف میزنم‌. در مورد تغییراتی که میخوام تو پادکست انجام بدم و همچنین در مورد دلایلی که سری قبلی متوقف شد حرف میزنم.

Share | Download

Play this podcast on Podbean App